Stjern- klinikken Behandlings- tilbud Om meg & referanser Kontakt Blogg Kurs ASEA / RENU28 Stjern_art Logg inn KONTAKT MEG

Komplekse helseproblemer krever helhetlig tilnærming. Hva om ikke alle svar finnes på èn "gren"

Noen refleksjoner fra en terapeuts hverdag

Jeg blir ofte oppsøkt av mennesker med kroniske utfordringer som har vært ut og inn hos leger og annet helsepersonell over tid.

Det jeg som terapeut gjør er å gå på jakt etter den opprinnelige årsaken til helseutfordringene du opplever. Det er sjeldent at en ubalanse kommer kun fra èn årsak eller har kun èn løsning. Som regel finnes løsningen i flere ulike faktorer samtidig. Det er derfor jeg har stor interesse for ulike medisinske metoder og områder. Og søker å «klatre opp i det høyeste treet», og se personen derfra for å få best mulig helhetsperspektiv. På den måten kan jeg få et bedre overblikk og se hvor den opprinnelige årsaken startet eller befinner seg.

En kronisk utfordring har vanligvis en løsning som involverer det følelsesmessige, mentale, det åndelige og fysiske aspektet. Det er sjelden at ubalansen kan løses bare ved å endre kosthold, eller kun ved å jobbe med tankene. Kroppen kan virke komplisert, men den har en enkel måte å fortelle deg hva som er problemet. De fleste har imidlertid vanskelig for å forstå kroppens finurlige språk.

Så jeg stiller spørsmål, lytter og observerer. Jeg «blir vist bilder» som er ytterligere et verktøy jeg har i «terapeut-skrinet» mitt. Jeg tar med andre ord i bruk alle sanser, samtidig som jeg benytter kunnskapen jeg har innenfor vestlig medisin, østlig medisin, energimedisin, metafysisk medisin, ernæring, bevegelseslære, mikroskopering og annet.  

Kroniske «rop» fra kroppen kan ha sin løsning i en kombinasjon av følelsene du kjenner, tankene du har, maten og drikken du inntar, din tro og overbevisninger om livet du lever og personen du er. I tillegg spiller også de opplevelser, erfaringer og traumer kroppen din bærer med seg en viktig rolle. Disse hendelsene som ikke helt er ferdig bearbeidet, kan trigges av små hendelser som du kanskje ser på som ubetydelige, men som kroppen din reagerer på med indre stress. Dine relasjoner til venner, familie og kollegaer, din økonomi og følelse av egenverdi, kan også påvirke. Ditt forhold til egen kropp og hvordan du kommuniserer med den er også essensiell på veien til balanse.

Det skjer mye både i kroppen og rundt oss når det kommer til energi og påvirkning, men jeg har inntrykk av at det får sjelden fokus på legekontoret. Jeg forstår at tiden er begrenset der, og kan hende det påvirker kvaliteten på legehjelpen?

Jeg blir oppriktig lei meg når grunnleggende faktorer knyttet til en persons hverdag og opplevelse ikke blir undersøkt eller tatt hensyn til under utspørring og diagnostisering.  Alle opplever oppturer og nedturer, noe som er helt normalt. Men når en person blir testet og får en diagnose basert på en dårlig dag, kan det i noen tilfeller føre til misdiagnostiseringer. I andre tilfeller opplever jeg at det blir satt diagnose bare for å kalle symptomene noe, putte det i en boks med et navn. Og når diagnosen er satt…da er det bare å finne medisin. Da slutter den videre detektiv-jakten på symptomenes årsak.

Hvis du er en som stadig fortsetter å fortelle deg selv eller andre, eller ofte tenker tanken på at du lider av en sykdom, hva tror du det vil gjøre med kroppen din? Det gir en fin mulighet til å unnskylde eller unngå noe. Men hvis du kan forestille deg kroppen din som et 5 år gammelt barn, som du stadig kritiserer, tar motet fra, og minner om sykdommen den har, hva vil mest sannsynlig skje?

Det du tenker rundt kroppsbilde og selvfølelse kan ha en stor innvirkning på din generelle helse og velvære. Du kan kanskje ha vanskelig for å akseptere at kroppen kan påvirkes av tanker, ord og følelser, men hva om det faktisk er tilfellet?

Om du har negative tanker og følelser om kroppen din, kan det føre til stress, angst og depresjon. Det igjen kan svekke immunforsvaret og forverre en allerede tilstedeværende ubalanse.

Det er viktig å være bevisst på at kroppen din fanger opp alle dine tanker og følelser du har om den. Det er ikke sikkert du tror på det, men hva om det faktisk er sannheten?

Jeg er fullstendig klar over at det jeg skriver kan være potensielt støtende for deg. Men kanskje det nettopp er fordi det treffer en nerve hos deg? Kanskje det er verd t å undersøke nærmere hvorfor det vekker så sterke reaksjoner?

På kontoret opplever jeg at jo mer direkte og ærlig kommunikasjon jeg har, jo bedre og dypere vil innsikten og veksten din være. I noen tilfeller kan du bli konfrontert med eget tanke- og følelsesmønster, men du vil samtidig være takknemlig for at noen endelig tør å ta opp vanskelige temaer eller sette ord på noe du har følt lenge – bare at ingen har bekreftet det før. Ingen har vist deg en annen vinkel å se det fra.

Jeg ønsker ikke å provosere, men heller berøre og belyse aspekter ved kroppen din som du kanskje kan utforske nærmere.

Hvis du ofte forteller kroppen din, eller tenker, at den straffer deg, går imot deg, eller ikke er på din side lenger, at den angriper deg – som det er vanlig å si og tro i forbindelse med autoimmune sykdommer i dag - så vil det skade deg mer enn du tror. Du kan ha denne overbevisningen fra media eller helsevesen, men den har ingen rot i virkeligheten!

Kroppen går aldri imot deg, kroppen straffer deg aldri. Det skjer ikke. Kroppen din er ALLTID på din side og den forsøker på sin måte å kommunisere med deg. Det er viktig å lære å forstå kroppens språk og lytte til den. Når kroppen opplever at du ikke hører etter, må den rope høyere og høyere. Den forteller deg hva som ikke fungerer og hva som er i ubalanse. Den gjør sitt beste for deg til enhver tid. Stopp opp, lytt og kom den i møte.

Jeg hjelper deg med å tolke kroppens språk ved å oversette symptomer til ord du kan forstå. Jeg er en nysgjerrig og engasjert detektiv og tolk, som ofte kan føle kroppens følelser når den «snakker». Jeg føler fortvilelsen når den ikke blir hørt, og når den sender smertesignaler i håp om å bli forstått.

Som terapeut er en av mine viktigste oppgaver å kjenne disse følelsene fra kroppen og gi dem plass, for å oversette dem til deg. Noen ganger kan dette føles tungt, men når du fanger opp mine projeksjoner – som jeg også kan få fra din kropp som «bilder i et fotoalbum», da skjer det en fantastisk transformasjon fra fortvilelse til glede og håp i kroppen din. Som jeg igjen fanger opp. Det er en utfordrende, men givende prosess. Der jeg lar kroppens følelser guide meg mot de riktige ordene og deg mot en forståelse som kan føre til en endring.  

Tilbake til mitt poeng: Årsaken til en kronisk helseutfordring er sjelden enkel å finne. Som terapeut må jeg være allsidig, nysgjerrig, og ha evne til å se helheten i ting. Jeg må tolke og oversette, lese tegn og signaler, både utenfra og innenfra. Jeg må ha tålmodighet til å grave dypt og stole på min intuisjon, selv om du ikke umiddelbart gir tilbakemelding på om jeg er på rett spor. Jeg må stole på mine sanser og være tålmodig, med tid til rådighet. Derfor varer den første konsultasjonen hos meg i 90 minutter, fordi tid er viktig. Slik som med barn, når de skal fortelle noe som har skjedd og det kan være litt skummelt. Du også må være denne detektiven, for din kropp og ditt liv.

PÅ kontoret er dette er et samspill. Mellom deg og meg, mellom din kropp og min. Det er avgjørende å ha god kjemi, tillit og være åpen og ærlig for at samspillet skal fungere optimalt. Sammen utgjør du og jeg et sterkt team – på lag med kroppen.

Velg å se at kroppen ER på ditt lag. Våg å føle på kroppen din som din beste allierte. Og lytt til den!

DU og kroppen din er unik! Dine erfaringer, dine valg, dine tanker og følelser, vennskap, traumer, økonomi, selvstendighet – alt hører sammen. Og overblikket ER ofte nødvendig for å finne årsak til dine helseutfordringer.

Tenk stort, vær nysgjerrig og søk hjelp når du står litt fast.   

For intet er så unikt som det «huset» du bor i, akkurat nå.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.