Stjern- klinikken Behandlings- tilbud Om meg & referanser Kontakt Blogg Kurs ASEA / RENU28 Stjern_art Logg inn KONTAKT MEG

Kunnskap er ikke det samme som makt!

Kunnskap er ikke det samme som makt – slik mange påstår.

Da jeg skulle bli til noe – velge veien videre i livet, var det to ting jeg ønsket meg. Jeg hadde lyst til å arve NTH-ringen av pappa og jeg ønsket å studere noe som kunne gi meg høy lønn, makt og prestisje. Den gang var kunnskap ensbetydende med makt for meg. Ingenting mindre enn en sivilingeniør-tittel var godt nok. Underveis i studiene ringte det flere bjeller i hode og hjerte. En stemme som viste seg å skulle øke i volum. I mitt siste halvår, under Diplom-oppgave-skrivingen (nå-dagens Master) var det så sterke signaler at hele meg kjente at denne utdanningen var ikke for meg. Men, jeg var klar på at å fullføre, det skulle jeg.

Etter noen år i jobb, startet jeg på ny vei og ny utdanning. Det hadde gått opp et lys!
Kunnskap er bare potensiell makt. Kunnskapen blir omgjort til makt dersom den blir organisert i konkrete handlingsplaner og rettet mot et bestemt mål til beste hensikt for seg selv og andre.

Min kunnskap viste seg å ikke være til beste hensikt for meg. Jeg følte at jeg ikke bidro til noe virkelig konstruktivt – jeg hadde ingen overordnet plan med den.   

Det hjelper ikke å samle seg rik på kunnskap, ha en lang CV som er full av ettertraktede fag på store universitet, dersom kunnskapen ikke erfares og brukes til det fulle av den som besitter den. Jeg ønsket å tilegne meg kunnskap som jeg kjente jeg virkelig brant for! Ta den i bruk, gjøre meg egne erfaringer for deretter å dele det jeg hadde erfart med andre.

Ordet «EDUCATE» (utdanne) kommer fra det latinske «educo» som betyr å redusere, å trekke ut, Å UTVIKLE SEG INNENFRA.

Det er fra hjertet all kunnskap blir iverksatt til handling gjennom inspirasjon, lidenskap, motivasjon, et brennende ønske – et mål – en plan.

Og nå – i en alder av 47, er jeg på god vei med min plan. Nå vet jeg med hele meg at jeg ikke bare er en nysgjerrig evig student, men at jeg også er en veileder, en inspirator og en som iverksetter kunnskapen ut i handling – til glede og nytte for både andre og meg selv.

Til alle dere ungdommer som står på spranget til å ta valg for yrkeslivet framover: Jeg forstår at det slettes ikke er enkelt. Jeg forstår at noen av dere har ønsker om å tjene store penger, ha makt og prestisje. Noen av dere har ikke et eneste clue på hva dere skal velge. Noen lar seg styre av foreldres eller venners ønsker og andre blir så overveldet av det store valget at dere ender opp med å ikke velge noe (det er forresten et valg det også).

Det finnes ingen fasit! Velger du en utdanning som om noen år føles «feil», så er ikke toget gått. Livet er en eneste lang (og spennende) skole. Det er aldri for sent å ombestemme seg, eller videreutdanne seg.

Jeg tror det er en mening med den kronglete veien jeg har gått. Men dette er noe de fleste ikke ser før flere år etter. Til dere som skal veilede disse ungdommene våre i utdanningsvalg om litt: spør dem om interesser, styrker, hvor nysgjerrigheten deres ligger, evner de har, fag de brenner mest for og tema de helst vil snakke om. La drømmer om makt, prestisje og lønn ligge nederst. Søk etter det brennende engasjementet! For det er det som er unikt. Og det kommer innenfra, fra et sted som bare vet hva du aller mest ønsker å bruke deg til.

NTH-ringen, den bærer jeg med stolthet – for meg symboliserer den viljestyrke, pågangsmot, gjennomføringsevne og måloppnåelse – og det er mye pappa-tilstedeværelse i den. I tillegg er den et bevis på at jeg også står plantet på den foten, i den verden, som vi kan ta på, se på og forske på. Utdannelsen min har vært et hendig verktøy jeg har tatt i bruk når skeptikere til den alternative verden melder sin ankomst. Den har fungert som en bro mellom vitenskap og åndelighet. Den har knyttet verdener sammen. 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.