Stjern- klinikken Behandlings- tilbud Om meg & referanser Kontakt Blogg Kurs ASEA / RENU28 Stjern_art Logg inn KONTAKT MEG

Kroppen snakker til deg! Hvordan? Og hvorfor?

 

Disse spørsmålene (på bildet) utgjør Trinn 1 (av 6) i kurset «En kropp i balanse» som du finner i Medlemsportalen «Hun er sterk & stødig». De er for meg som terapeut helt grunnleggende å få svar på spesielt når jeg bistår en person som har fått en kronisk diagnose med å bli bedre.

Når det gjelder vestlig medisin kommer den til kort i mange sammenhenger der plagene er kroniske. I akuttmedisin er vi totalt avhengige av det dyktige helsevesenet vårt - da er vestlig medisin GULL!

Men hvorfor og hvordan dukker en kronisk utfordring opp? Her får du mitt bilde. Du trenger ikke være enig med meg, jeg vil bare gi deg et perspektiv sett fra min viten (Viten er anvendt kunnskap).

Kroppen er din aller beste venn. Den har som største mål å holde deg så frisk og oppegående som den overhode klarer. Ut i fra de forutsetningene som ligger i den fra før og fra de forutsetningene du gir den gjennom livets løp.

For at kroppen skal ha overskudd, energi, evne og standhaftighet (tålmodighet), trenger den å leve i et miljø som spiller den god. Det miljøet varierer ut ifra hvilken personlighet du som eier av kroppen har. Det betyr at det finnes variasjoner av dette bildet jeg skal tegne opp for deg, men det meste er likt for alle. Kroppen din trenger fra deg blant annet dette:

·       At du har tro på at kroppen har evnen til å gjøre seg frisk OG at kroppen gjør sitt aller beste til enhver tid

·       At du føler deg verdig å ha en optimal helse

·       At du er villig til å gi slipp på det som ikke gagner deg lengre (tidligere smerte/erfaringer som er gått ut på dato/vaner/mønstre)

·       At du er villig til å ta i mot hjelp, ta ansvar og legge til rette for ei bedre helse

·       At du gjør ditt beste med å LYTTE til kroppen din, TOLKER kroppens signaler (symptomer), FORSTÅR hvorfor den kommuniserer slik den gjør og IVERKSETTER de endringer den etterspør.

·       For å skape et godt miljø trenger kroppen (hele du) å oppleve balanse (ikke for mye, ikke for lite) i alle disse forhold:

  • Din indre kraft/visdom/intuisjon
  • Dine relasjoner/forhold til andre
  • Trivsel på jobb/med livets hensikt
  • Kreativitet/skaperkraft
  • Tro og overbevisning/åndelighet
  • Seksualitet og lyst
  • Penger/Økonomi
  • Miljø/omgivelser
  • Mental helse
  • Fysisk helse

Hva skjer med kroppen når det holder på å utvikle seg en ubalanse et sted?

Da vil den kommunisere med deg for å gjøre deg oppmerksom på ubalansen. Pssst! All sykdom er ubalanse, ett sted eller flere. Den første kommunikasjonen starter som forsiktig hvisking – hører du ikke den, vil den prate normalt med deg. Hører du ikke etter, eller velger du å overhøre praten, roper den og funker ikke det, vil den til slutt skrike høyt. Det kan gå lang tid mellom første hviske-tegn og det siste store skriket. Den starter ALLTID i det stille. Og DU får muligheten til å lytte, tid til å tolke signalene, forstå dem og gjøre endringer. Det er veldig sjelden noe riktig galt skjer med kroppen din på super-kort tid.

Hvordan den hvisker, snakker, roper og skriker?

Jo, med å gi deg symptomer. Disse kan vise seg fysisk, psykisk, mentalt eller åndelig. Du vil ha eksempler? Ja; hodepine (murrende - av og til --> mer konstant smerte --> stikkende smerte flere dager i strekk --> føles som om hodet eksploderer og smertestillende virker ikke lengre, umulig å gå på jobb), smerter i muskulatur eller i ledd, uvanlig kropps-temperatur, byller, sår, betennelser, en lei tendens til å stuke tåa på de rareste steder og til de rareste tider, hår-, syn- og hørselstap, kviser, kvalme, vansker med å sove, deprimerte tanker, tristhet uten å vite hvorfor, redsel – you name it. Kroppen signaliserer til deg ved å gi deg symptomer.

Er det en sammenheng mellom symptomene og ubalansen?  

ALLTID! Det er alltid symptomer som kan knyttes opp mot ubalansen. Symptomene er aldri årsaks-løse. Kroppen driver ikke gjøn med deg!

Hvordan kan jeg vite hva som betyr hva?

Ved å ta i bruk alle dine ressurser, alt du har lært deg om kroppen din (og kanskje skaffe deg litt hjelp av noen som er dyktige på å tolke disse symptomene). Gå inn i deg selv, ta deg tid, husk tilbake hva som var årsaken sist du kjente symptomet, reflekter OG hold deg våken og bevisst når du er våken. Ikke sov når du skal være tilstede.

Hva mener du med at jeg sover når jeg er våken?

95 % av tiden handler vi med det ubevisste sinnet. De tankene som har formet oss opp igjennom årene, som vi kan kalle vaner og mønstre. Vet du hvilke ubevisste tanker du egentlig har? I mange tilfeller består de av utdaterte mønstre, innlæringer som ikke gagner oss lengre. Når du kjører bil og plutselig er fremme uten å huske hvor du har kjørt – da har du handlet ubevisst – da har du sovet i våken tilstand. Våkn opp! Bli bevisst. Ta ansvar!

Hvordan kan det å være bevisst hjelpe min kroniske utfordring?

På alle mulige måter! Når du er bevisst får du med deg det som skjer, du forstår at det å ta ansvar for deg og din helse er det kun DU som har (men det er lov å be om bistand i prosessen). Når du tar ansvar, vekker du til live ei kraft i deg, som er så stor at den faktisk kan flytte fjell (en kronisk sykdom kan føles som et fjell)! Den krafta kan du velge å bruke negativt eller positivt. Du bruker like mye energi for å få til det som er bra, som det som er mindre bra. Og når du er bevisst, da ser du at du har et valg! Og at det er kun du som kan ta det valget. Og velger du ingenting, ja, så er det et valg det også.

Velg å ta vare på kroppen din! Om du føler du ikke kan nok om den fantastiske kroppen din? Ja, da anbefaler jeg kurset «En kropp i balanse». Lær mer om den kroppen du skal bo i resten av ditt liv!  Lær deg å lytte, tolke, forstå og iverksette endringer dersom kroppen din etterspør det via de symptomer du har.

Jeg vil nok en gang minne deg om at:

Kurset "En kropp i balanse" får du tilgang til i Medlemsportalen "Hun er sterk & stødig". Jeg skal gi deg litt flere innblikk i kurset i tiden som kommer. Kurset vil også komme som et onlinekurs utenom Medlemsportalen. 

Kurset baserer seg på utdanningen min ved Whole Health Medicine Institute. Og det gir ikke bare en forståelse for hvordan kroppen din evner å holde deg "up to date" og på beina med mest mulig energi. Men det gir deg ressurser, refleksjoner, oppgaver og lærer deg hvordan du kan finne årsaken til de symptomer du har. Når du ser årsaken, har du muligheten til å skape endringer. 

Vil du ha en pangstart og litt bistand på veien - kan du skaffe deg det på Stjernklinikken :-) 

 
 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.