Stjern- klinikken Behandlings- tilbud Om meg & referanser Kontakt Blogg Kurs ASEA / RENU28 Stjern_art Logg inn KONTAKT MEG

BLOGG

Kroppen snakker til deg! Hvordan? Og hvorfor?

 

Disse spørsmålene (på bildet) utgjør Trinn 1 (av 6) i kurset «En kropp i balanse» som du finner i Medlemsportalen «Hun er sterk & stødig». De er for meg som terapeut helt grunnleggende å få svar på spesielt når jeg bistår en person som har fått en kronisk diagnose med å bli bedre.

Når det gjelder vestlig medisin kommer den til kort i mange sammenhenger der plagene er kroniske. I akuttmedisin er vi totalt avhengige av det dyktige helsevesenet vårt - da er vestlig medisin GULL!

Men hvorfor og hvordan dukker en kronisk utfordring opp? Her får du mitt bilde. Du trenger ikke være enig med meg, jeg vil bare gi deg et perspektiv sett fra min viten (Viten er anvendt kunnskap).

Kroppen er din aller beste venn. Den har som største mål å holde deg så frisk og oppegående som den overhode klarer. Ut i fra de forutsetningene som ligger i den...

Les mer...

"Jeg-vet-alt"-mennesker - interessante eller slitsomme?

Mennesker som gir inntrykk av at; «jeg-vet-alt», sitter rett og slett fast i et mønster som under overflaten kan utstråle dårlig selvtillit.

På kontoret her om dagen, var dette et tema som skapte store frustrasjoner hos en av mine kunder.

De fleste av oss kjenner eller vet om noen som fremstår som om de vet alt om alt her i verden. Disse personene liker heller ikke å bli stilt spørsmål eller avhørt og de liker ikke å innrømme at de har tatt feil. Selv ikke i de tilfeller der det er opplagt at de har tatt feil, eller når de uttaler seg om noe de aldri selv har erfart eller har hatt noe forhold til.

 

Å ha slike personer i vennekretsen er en ting, men å ha slike personer i familien er en annen. Venner velger du, mens familie følger på en måte med i «livet». Og de fleste av oss ønsker å verne om familien og derav blir det ofte til at mange...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.